26.februāra Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz skaidras naudas lietošanas sliekšņa samazināšanu, kā arī skaidras naudas lietošanas aizliegumu nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos un skaidras naudas lietošanas ierobežojumu konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu atsavināšanas darījumos.

Šobrīd saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30. panta 1. un 8.daļu nodokļu maksātājiem, tostarp arī fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ir aizliegums veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Tomēr, neskatoties uz minēto, Valsts ieņēmumu dienests nereti konstatē, ka nodokļu maksātāji meklē risinājumus, kā samazināt darījuma patieso apmēru, lai tādējādi varētu veikt savstarpējos norēķinus skaidrā naudā.

Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas 5.kārtas novērtējumā, kuru veica “MoneyVal” organizācija, tika konstatēts, ka skaidras naudas aprite rada paaugstinātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus valstij. Likuma grozījumos paredzētie pasākumi, kas saistīti ar skaidras naudas aprites darījumu ierobežošanu, sniegs ieguldījumu Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, norādīts likuma grozījumu anotācijā.

Likumprojektā ietvertai regulējums līdz ar to paredz šādas izmaiņas:

  • samazināt skaidrās naudas lietošanas slieksni no 7200 uz 3000 eiro;
  • noteikt skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu M1 (tostarp M1G) un N1 (tostarp N1G) kategorijas mehānisko transportlīdzekļu atsavināšanas darījumos – mehānisko transportlīdzekļu atsavināšanas darījumus skaidrā naudā varēs veikt darījumos, kuru summa nepārsniedz 1500 eiro,
  • noteikt skaidrās naudas lietošanas aizliegumu nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos.

Paredzams, ka grozījumi stāsies spēkā jau šogad - 2019.gada 1.maijā.