Saeima 28.oktobrī pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz par vienu procentpunktu samazināt sociālās iemaksas un noteikt minimālās sociālās iemaksas personām, kuru atalgojums nesasniedz valstī noteikto minimālo algu, tostarp pašnodarbinātajiem. Likumprojekts iekļauts nākamā gada valsts budžeta likumprojektu paketē, informē Saeimas Preses dienests.

Grozījumi paredz samazināt sociālās iemaksas no līdzšinējiem 35,09% uz 34,09%, proti, par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam turpmāk plānota 23,59%, bet darba ņēmējam – 10,5% apmērā. 

Tāpat grozījumi paredz no nākamā gada ieviest minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu – no minimālās algas apmēra, kas no nākamā gada plānota 500 eiro apmērā. Minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 eiro apmērā mēnesī. 

Paredzēts, ka minimālais sociālais nodoklis ceturksnī būs jāsamaksā no trīs minimālajām algām. Ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus būs gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem, paredz likumprojekts. 

Ja cilvēks strādās pie vairākiem darba devējiem, tad plānots, ka darba devēji obligātās minimālās sociālās iemaksas iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja. 

No 2021. gada jūlija iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie, paredzēta 10% apmērā no ienākuma līdzšinējo 5% vietā. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniegs minimālo algu, obligātās iemaksas arī paredzētas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai no minimālās algas. 

Tiem pašnodarbinātajiem, kuru ienākums pārsniegs minimālo algu, būs jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem noteiktajiem apdrošināšanas veidiem vismaz no minimālās algas un 10% apmērā no ienākumu starpības. Sasniedzot ienākumu 20 004 eiro gadā, no pārsnieguma daļas būs jāveic obligātās iemaksas, bet no 2023. gada – obligātās iemaksas no visa ienākuma, paredz grozījumi. 

Tāpat paredzēts, ka no nākamā gada 1. jūlija sociāli apdrošināms kā pašnodarbinātais būs mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, savukārt mikrouzņēmuma darbinieki būs apdrošināmi kā darbinieki vispārējā kārtībā. 

Grozījumi paredz, ka minimālās obligātās iemaksas nepiemēros notiesātajiem, kuri nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā, personām, kas sasniegušas pensijas vecumu vai kurām ir piešķirta vecuma pensija, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, personām, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns līdz trīs gadu vecumam vai personām, kuras mācās, strādā sociālajā uzņēmumā vai sniedz asistenta pakalpojumu. 

Minimālās iemaksas par sevi varēs nemaksāt pašnodarbinātais, ja viņam ir piešķirts trūcīgas personas statuss. Tāpat minimālās iemaksas nebūs jāveic par sezonas laukstrādnieku, kā arī par nodarbinātajiem pie ārvalstu darba devēja, paredz grozījumi. 

Minimālās obligātās iemaksas plānots ieviest, lai varētu nodrošināt ilgtspējīgu valsts sociālās apdrošināšanas politiku, paredzot, ka par visiem nodokļu maksātājiem, kuri aktīvi piedalās ekonomiskajā dzīvē, obligātās iemaksas tiktu veiktas vismaz minimālo obligāto iemaksu līmenī. Tas ļautu arī novērst dažādo nodokļu režīmu izņēmuma modeļa izmantošanu nodokļu optimizācijai, teikts likumprojekta anotācijā. 

Par likuma grozījumiem otrajā – galīgajā – lasījumā vēl jālemj Saeimai. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā
2021. gada 1. janvārī.