Ar mērķi uzlabot patentmaksas regulējumu ir sagatavotas izmaiņas kārtībā, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā. Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā" izstrādāti ar mērķi samazināt administratīvo slogu patentmaksas maksātājiem, paredzot vienkāršot pieteikšanās un patentmaksas maksāšanas kārtību, tostarp ieviešot iespēju izmantot mobilo aplikāciju. 

Pašlaik patentmaksām ir atšķirīgas maksas atkarībā no konkrētās profesijas robežās no 43 EUR līdz 100 EUR atkarībā no sadalījuma pa reģioniem un profesijām. Veicot izmaiņas, paredzēts noteikt vienotu maksas apmēru: Rīgā - 100 EUR mēneši, savukārt ārpus Rīgas - 50 EUR mēnesī, saglabājot samazinātu patentmaksas apmēru pensionāriem un personām ar I. un II.grupas invaliditāti - 9 EUR 6 mēnešos vai 17 EUR gadā.

Tāpat, lai novērstu, ka saimniecisko darbības veidu sadalījums ir pārāk detalizēts un nav konsekvents, ierosināts atteikties no pārāk detalizēta saimnieciskās darbības veidu sadalījuma, nosakot jaunu konsolidētu sarakstu ar amatiem un profesijām, par kuriem var maksāt patentmaksu.

Lai pieteiktos patentmaksām, personai nereti vairākkārt jādodas uz Valsts ieņēmumu dienestu - sākumā, lai pieteiktos, un vēlreiz pēc maksājuma veikšanas bankā, lai nokārtotu formalitātes. Turklāt pieteikšanās jāveic vismaz 10 darbadienas iepriekš, pēc tam 2 dienu laikā samaksājot patentmaksu.Tādēļ ierosināts vienkāršot administrēšanas un samaksas kārtību, tostarp nosakot īsāku patentmaksas pieteikšanās un izskatīšanas termiņu - 7 darba dienas. Paredzēts, ka personas varēs pieteikties elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, kā arī jaunu un nodokļu administrēšanā vēl nepielietotu veidu - pieteikties un samaksāt patentmaksu varēs arī, izmantojot mobilo aplikāciju.

Minētais regulējums būs piemērojams fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem:

  • kuru ieņēmumi nepārsniedz 15 000 EUR gadā;
  • kas nenodarbina citas personas;
  • kas veic saimniecisko darbību tādās jomās kā ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi, amatniecības izstrādājumu izgatavošana, floristika, fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi, skaistumkopšanas pakalpojumi, privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi.

Patentmaksas maksātājs kā uzņēmējdarbības forma radās 2009.gadā ar mērķi radīt iespēju ikvienam iedzīvotājam ar atvieglotiem nosacījumiem attīstīt savu uzņēmējdarbību, tādējādi mazinot bezdarbu un sekmējot Latvijas tautsaimniecības izeju no krīzes. No 2010.gada noteikts, ka fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai darbībās, var izvēlēties maksāt patentmaksu, kas ir galīgs nodokļa maksājums par fiziskās personas saimniecisko darbību noteiktā profesijā (pārsvarā amatniecības pakalpojumiem). Patentmaksas ir nodokļu maksājums, kurā apvienots iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Patentmaksātājiem saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite nav jāveic. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta. 2017.gadā reģistrēts vairāk nekā 2000 patentmaksas maksātāju.