Plānotas izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā, un paredzēts, ka arī atkritumu apsaimniekotājiem, kuri darbojas ražotāju atbildības sistēmā, ieviesīs finanšu nodrošinājumu par atkritumu pārstrādāšanu. Izmaiņas likumā pastiprinās apsaimniekotāju atbildību  par konkrēta veida atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši noteiktām prasībām. Saeima likuma grozījumus ceturtdien, 15.martā, atbalstīja pirmajā lasījumā.

Patlaban šāda kārtība noteikta tikai atkritumu apsaimniekotājiem, kuri saņem atļaujas atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai.

Plānots, ka turpmāk atkritumu apsaimniekotājiem, kuri strādā ražotāju atbildības sistēmā, būs nepieciešams Valsts vides dienestā iesniegt un uzturēt spēkā finanšu nodrošinājumu visu līguma darbības laiku, kā arī vienu gadu pēc tā. Dabas resursu nodoklis (DRN) būs jāatmaksā gadījumos, ja šāds atkritumu apsaimniekotājs nebūs pildījis likumā noteiktās prasības saistībā ar atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas normu izpildi noteiktiem atkritumu veidiem. 

Finanšu nodrošinājums ir paredzēts gadījumos, ja atkritumu apsaimniekotājs ražotāju atbildības sistēmas ietvaros nebūs veicis savu darbu un valstij būs jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas organizēšanā, teikts likumprojekta anotācijā.

Likumprojektā ietvertais regulējums sekmēs tādu apsaimniekotāju skaita samazināšanos, kuri rada tirgus kropļojumu, nosakot neatbilstoši zemas cenas atkritumu apsaimniekošanai ražotāju atbildības sistēmā, norādījuši likumprojekta autori.

Lai palielinātu patērētāju motivāciju izvēlēties videi draudzīgus iepakojumus un būtiski samazinātu plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, likumprojekts paredz atcelt pazeminātās DRN likmes iepakojumam no oksonoārdāmas plastmasas izejmateriāla. Patlaban likumā ir noteikta pazemināta DRN likme plastmasas iepirkumu maisiņiem no oksonoārdāmas plastmasas izejmateriāla. Tas ir plastmasas materiāls, kurā ir piedevas, kas paātrina plastmasas materiāla sadalīšanos sīkās sastāvdaļās. Minēto piedevu ietekmes rezultātā plastmasa laika gaitā sadalās mazās daļiņās, kas paliek vidē, radot piesārņojumu, teikts likumprojekta anotācijā.

Tāpat, lai mazinātu administratīvo slogu DRN maksātājiem, likumprojektā kā vienotu regulāri maksājamo DRN maksāšanas gala termiņu turpmāk plānots noteikt mēneša 23.datumu.

Likuma izmaiņas Saeimai vēl jāskata otrajā un trešajā lasījumā.