Ministru kabinetā izskatīti un atbalstīti grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz slima bērna kopšanai piešķirt vairāk apmaksātu darbnespējas dienu. Tāpat arī plānots pabalstu aprēķinam no vidējās iemaksu algas aprēķina perioda izslēgt pēdējos četrus mēnešus, norādīts likumprojekta anotācijā.