23.02.2017. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Darba likumā (DL), paredzot būtiskas izmaiņas virsstundu piemaksu, darbinieku atstādināšanas, blakus darba, uzteikuma un citu darba tiesību jautājumu regulējumā.