2021. gada 1. jūlijā spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", ar kuriem tiek precizēti autoru darbu un izpildījumu veidi un nosacīto izdevumu piemērošanas apmēri.