Ministru kabineta (MK) šā gada 28.maija sēdē atbalstīti grozījumi MK noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, precizējot normas, kā tiek aprēķināta un piemērota būvkomersantu nodeva.