22.maijā spēkā stājas grozījumi likumā Par grāmatvedību, precizējot prasības biedrību un nodibinājumu, kuru apgrozījums pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu, un mikrouzņēmumu grāmatvedības kārtošanā.

Saskaņā ar grozījumiem uzņēmumu, kuri saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, pārskata gads aptver 12 mēnešus un sakrīt ar kalendāra gadu. Pārskata gads, kurā šis uzņēmums uzsāk darbību, izbeidz darbību vai tiek reorganizēts, var būt īsāks par 12 mēnešiem, bet beidzas ne vēlāk kā kalendāra gada 31.decembrī.

Mikrouzņēmumu nodokļa likums noteic, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods ir kalendāra gads un ka mikrouzņēmumu nodokli maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu. Tādēļ bija nepieciešams papildināt likumu Par grāmatvedību ar atsevišķu speciāli mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam paredzētu noteikumu par šīs personas pārskata gadu un tā ilgumu, kā arī par pārskata gada beigu datumu.

Tāpat grozījumi veikti attiecībā uz biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu un kuras grāmatvedību var kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā.

Līdz šim, ja minētā persona pārskata gadā bija izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, bet prognoze attiecībā uz pārskata gada apgrozījumu (ieņēmumiem) izrādījusies kļūdaina (piemēram, radušies iepriekš neplānoti ieņēmumi no saņemta mantojuma vai nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma un tiek pārsniegts ieņēmumu kritērijs - 25 000 lati gada beigās), tad šai personai grāmatvedības reģistri jau no gada sākuma bija jākārto divkāršā ieraksta sistēmā, tādējādi radot lielu administratīvo slogu

Tāpēc 9.panta 2. daļas 2.punkts ir papildināts, nosakot, ka biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības un reliģiskajās organizācijas grāmatvedību var kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā, ja to apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu.

Līdz ar to turpmāk varēs izvairīties no situācijām, kad gadījuma rakstura saimnieciskais darījums būs par iemeslu grāmatvedības kārtošanas sistēmas maiņai.