Lai pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas izpratne Latvijā sakristu ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, īsā laikā plānots veikt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Paredzēts, ka 15.oktobrī Ministru kabinetā izskatītie grozījumi stāsies spēkā jau no nākamā gada 1.janvāra.