Ministru kabinets (MK) 16.01.2018. sēdē atbalstīja MK noteikumu projektu "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā".

Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), kas stājās spēkā 01.01.2018., ar kuriem tiek precizēts patentmaksas apmērs, kā arī personu loks, kam piemēro samazināto patentmaksu.

MK noteikumos paredzēts vienots patentmaksas apmērs:

  • Rīgā 100 EUR/mēn.
  • ārpus Rīgas  50 EUR/mēn.

Pašlaik patentmaksas apmērs noteikts no 43 līdz100 EUR atkarībā no sadalījuma pa reģioniem un profesijām.

Tāpat kopā ar MK noteikumiem apstiprināts jauns konsolidēts saraksts ar amatiem un profesijām, par kuriem var maksāt patentmaksu vai samazinātu patentmaksu.

Patentmaksas nodokļa režīmu var piemērot fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji, kuru ieņēmumi nepārsniedz 15 000 EUR gadā, kas nenodarbina citas personas un veic saimniecisko darbību šādās jomās:

  • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
  • apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
  • amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
  • floristika;
  • fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi;
  • skaistumkopšanas pakalpojumi;
  • privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
  • mājas aprūpes pakalpojumi.

Vienlaikus vienkāršota patentmaksas administrēšanas un samaksas kārtība, tostarp noteikts īsāks patentmaksas un samazinātās patentmaksas pieteikšanas un izskatīšanas termiņš  5 darba dienas. Turpmāk Valsts ieņēmumu dienests (VID) 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtēs iesniegumu un reģistrēs patentmaksas maksātāju. Ja tiks pieņemts lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu kā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju, VID 1 darba dienas laikā informēs patentmaksas un samazinātās patentmaksas maksātājus, nosūtot lēmumu uz personas iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi, vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātājs būs tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, no attiecīgā ieraksta izdarīšanas datuma nodokļu maksātāju reģistrā.

Atbilstoši likumam par IIN samazinātā patentmaksa ir 17 EUR gadā vai 9 EUR pusgadā. Samazināto patentmaksu nepiemēros fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumiem, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumiem. Darba tirgus analīze liecina, ka šajās profesijās ir liels skaits strādājošo, turklāt vidējā izpeļņa ir lielāka nekā citās patentmaksu profesijās, līdz ar to nav pamata šīm grupām piemērot samazināto patentmaksu.