Ministru kabinets (MK) 24.07.2018. pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" (MK noteikumi Nr.301).