24.jūlijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus  MK noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (MK noteikumi). Grozījumi izstrādāti, lai saskaņotu tos ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normām, kas stājušās spēkā 01.01.2018.