11.03.2017. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi). Izmaiņas veiktas, lai noteikumus precizētu atbilstoši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumam (JU likums) un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) veiktajiem grozījumiem.