11.03.2017. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi). Izmaiņas veiktas, lai noteikumus precizētu atbilstoši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumam (JU likums) un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) veiktajiem grozījumiem.

Jaunuzņēmuma darba devēja ziņojumi

Jaunuzņēmums (JU) iesniedz ziņas par darba ņēmējiem likumā par VSA noteiktajā kārtībā un termiņos.

Atkarībā no darba ņēmēja statusa un izvēlētā pensiju līmeņa, kurā tiek veiktas apdrošināšanas iemaksas par JU darbiniekiem, MK noteikumos paredzēts pienākums sniegt atsevišķu darba devēja ziņojumu.

Darba devēja ziņojums (MK noteikumu 3.pielikums) ir papildināts ar jaunām ailēm, kas jāaizpilda par JU darbiniekiem, kam piemēro fiksēto maksājumu, proti:

  • 12.aile – iemaksas pensiju apdrošināšanai 10%;
  • 13.aile – aprēķinātais solidaritātes nodoklis (SN).

Darba devēja ziņojums ir papildināts arī ar ailēm, kas aizpildāmas, ja tiek precizēti iepriekšējā mēneša ziņojuma 12.un 13.ailē norādītie dati, proti:

  • 14.aili – precizēto iemaksu pensiju apdrošināšanai 10% palielinājums vai samazinājums;
  • 15.aili – SN palielinājums vai samazinājums.

MK noteikumos paredzēts, ka JU, kas atbalsta programmu periodā zaudējis tiesības izmantot atbalsta programmu, ne vēlāk kā 1 kalendāra mēneša laikā pēc minēto tiesību zaudēšanas iesniedz darba devēja ziņojumu par darba ņēmējiem, kam bija piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, un aizpilda iepriekšējo pārskata mēnešu darba devēja ziņojumus, aprēķinot sociālās iemaksas un ienākuma nodokli par šo darba ņēmēju darba ienākumiem vispārējā kārtībā.

Ziņu par darba ņēmējiem iesniegšana

No 01.07.2017. stāsies spēkā likuma par VSA 13.panta 6.daļa, ar kuru noteiks, ka darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, taču ne agrāk kā 60 dienas pirms dienas, kad darba devējs iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusu.

MK noteikumos ir paredzēti izņēmuma gadījumi, kad darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, arī par periodu, kas ilgāks par 60 dienām, t.i., atbilstoši:

  • Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē konstatētajam;
  • Valsts darba inspekcijas rīkojumam par pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem;
  • tiesas spriedumam.

Ja persona ir reģistrēta kā darba ņēmējs, bet nav uzsākusi darbu, darba devējam ir pienākums 1 dienas laikā reģistrēt darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 26 "Darba ņēmēja statusa zaudēšana, ja persona nav uzsākusi darbu"), norādot darba ņēmēja statusa iegūšanu un zaudēšanu vienā datumā.