Otrdien, 27.novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums). Ar grozījumiem ir plānots pārņemt Eiropas Savienības (ES) regulējumu darījumos ar vaučeriem un e-komercijas jomā, kā arī noteikt skaidru pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu darījumos ar apbūves tiesībām, precizēt aprieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanas tvērumu darījumos ar metālizstrādājumiem u.c. izmaiņas.

Kā norādīts likuma grozījumu anotācijā, grozījumi izstrādāti, lai:

  • noteiktu viennozīmīgu PVN piemērošanas tiesisko regulējumu darījumos ar apbūves tiesībām, proti, noteiktu PVN piemērošanas nosacījumus darījumos ar apbūves tiesībām, lai būvētu ēkas vai cita veida būves uz citai personai piederošas zemes;
  • pārņemtu Padomes direktīvu (ES) 2016/1065, ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza Direktīvu 2006/112/EK, lai nodrošinātu PVN tiesisko regulējumu vaučeriem, kas stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī;
  • pārņemtu Padomes direktīvas (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvas 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā regulējumu, kas stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī;
  • pārņemtu Padomes direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 199.a panta 1.punkta “j” apakšpunktu daļā par apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādei;
  • precizētu PVN likuma 52.panta regulējumu par PVN atbrīvojuma piemērošanu izmaksu pārdales grupas ietvaros veiktajiem darījumiem, ievērojot EST sprieduma lietā C-326/15 DNB Banka nolemto;
  • precizētu un padarītu nepārprotamu PVN likuma 77.pantā noteikto attiecībā uz apgrozījuma sliekšņa vērtību reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā.

Tāpat plānots atbilstoši Eiropas Komisijas viedoklim un formālajam paziņojumam pārkāpumu procedūras lietā Nr.2018/2149 veikt izmaiņas PVN likuma regulējumā attiecībā uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības, kas tika ieviesta ar 2018.gada 1.janvāri, noteikšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm.

Plānots, ka grozījumi likumā stājas spēkā no 2019.gada 1.janvāra.