No 01.01.2018. stājās spēkā izmaiņas vairākos nodokļu normatīvajos aktos, tostarp arī Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Viena no izmaiņām skar reģistrācijas slieksni Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā – tas ir samazināts no 50 000 EUR uz 40 000 EUR.

No 01.01.2018. VID PVN maksātāju reģistrā obligāti jāreģistrējas visiem iekšzemes nodokļa maksātājiem, kuru ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 40 000 EUR.

Iekšzemes nodokļa maksātājiem, kas nav reģistrēti VID PVN maksātāju reģistrā, bet kuru darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā no 01.01.2018. ir pārsniegusi 40 000 EUR, jāiesniedz iesniegums reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ne vēlāk kā līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko mēnesim, kad ir pārsniegts šis reģistrācijas slieksnis, atgādina Finanšu ministrija.

Iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā tikai tad, ja pēc 1 darījuma, ar kuru pārsniegts reģistrācijas slieksnis, turpmāko 12 mēnešu laikā nav paredzēts veikt citus ar PVN apliekamus darījumus. Tomēr šai personai ir jāiemaksā PVN valsts budžetā par summu, kas pārsniedz 40 000 EUR, 20 dienu laikā no tā kalendāra mēneša beigām, kad šī summa pārsniegta.