Nodokļu reformas ietvaros no 01.01.2018. stāsies spēkā būtiskas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), ar grozījumiem nosakot zemāku slieksni, sākot no kura obligāti jāreģistrējas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā, kā arī paplašinot darbības jomas, kurās tiek piemērots īpašais PVN maksāšanas režīms jeb t.s. reversais PVN.

No 01.01.2018. nodokļu maksātājam nebūs obligāti jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz 40 000 EUR. Taču, sasniedzot 40 000 EUR summu 12 iepriekšējo mēnešu laikā, tas būs obligāti jādara gan privātpersonām, gan komersantiem. Atsevišķos PVN likumā noteiktos gadījumos PVN maksātāju reģistrā jāreģistrējas arī pirms iepriekš minētās summas sasniegšanas.

Ar šādu nosacījumu plānots mazināt nodokļu maksātāju administratīvo slogu, vienlaikus arī mazinot risku, ka PVN maksātāju reģistrā reģistrējas fiktīvi uzņēmumi, proti, tādi, kam jau sākotnēji nav nodoma veikt reālu saimniecisko darbību un kurus turpmāk izmanto PVN izkrāpšanas shēmās.

No 01.01.2018. vēl vairākām nozarēm būs jāpiemēro PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība, proti:

  • būvizstrādājumu piegādei (līdz šim tikai būvniecības pakalpojumiem);
  • metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītajiem pakalpojumiem;
  • sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei;
  • spēļu konsoļu piegādēm.

Tas nozīmē, ka turpmāk visās minētajās darbības jomās pretēji vispārīgajai PVN maksāšanas kārtībai PVN par preču piegādi vai sniegto pakalpojumu valsts budžetā iemaksās preču vai pakalpojuma saņēmējs, kas ir reģistrēts PVN maksātājs.

Līdz šim Latvijā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība bija spēkā kokrūpniecībā (gan kokmateriālu piegādēm, gan dažādiem pakalpojumiem saistībā ar kokmateriālu piegādi), metāllūžņu piegādēm un ar to saistītiem pakalpojumiem, būvniecības pakalpojumiem, atsevišķu elektronisko ierīču piegādēm, kā arī graudaugu nozarē.