Saeima trešdien, 23.11.2016., ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā pieņēma likumprojektu, ar kuru plānots ieviest atbalsta programmas jaunuzņēmumiem (startup), tādējādi veicinot to veidošanos.

Likumā noteikta jaunuzņēmuma definīcija, kā arī nosacījumi šādiem uzņēmumiem, lai piešķirtu tiem tiesības piedalīties valsts atbalsta programmās. 

Jaunajā regulējumā noteikts, ka valsts atbalsta programmai varēs pieteikties jaunuzņēmums, kurš ir piesaistījis kvalificēta riska kapitāla investoru vismaz 30 000 EUR ieguldījumu tās pamatkapitālā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā, tādējādi apliecinot pieteiktās biznesa idejas dzīvotspēju.

Jaunuzņēmumiem paredzēti 2 veidu atbalsta pasākumi, kurus uzņēmums varēs izmantot pirmos 5 komercdarbības gadus kopš tā reģistrēšanas komercreģistrā.

Viens no pasākumiem ir fiksēts maksājums, kas ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) mēneša galīgs maksājums, ko darba devējs par darba ņēmēju veic valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. Tas būs maksājums 2 minimālo iemaksu apmērā, algas apmēram nepārsniedzot 4050 EUR mēnesī. Ja nodarbinātā alga pārsniedz 4050 EUR mēnesī, papildus būs jāmaksā solidaritātes nodoklis. Šāds fiksētais maksājums aizstāj VSAOI un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par attiecīgo darba ņēmēju. 

Tāpat jaunuzņēmumiem paredzēta atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei, un to varēs izmantot gadījumos, kad darba ņēmējs nepiekrīt, ka par viņu tiek veikts fiksēts maksājums. Tāpat, izpildoties noteiktiem nosacījumiem, paredzēta uzņēmumu ienākumu nodokļa un IIN atlaide. 

Likumā arī noteikts jaunuzņēmumu atbalsta programmas piemērošanas termiņš, kā arī ierobežojumi. Plānots, ka par uzņēmuma dalību valsts atbalsta programmās lems īpaša komisija, ko apstiprinās Ekonomikas ministrija. Jaunajā regulējumā paredzēti arī šīs komisijas pienākumi un tiesības, lēmumu pieņemšanas kārtība, kā arī īpaša jaunuzņēmumu reģistra vešanas kārtību. Tāpat likumā noteikti jaunuzņēmumu pienākumi un lēmuma pieņemšanas kārtība par uzņēmuma izslēgšanu no atbalsta programmas. 

Valsts atbalsta programmu jaunuzņēmumiem plānots uzsākt 01.01.2017.