Piektdien, 28.07.2017., galīgajā lasījumā Saeimā atbalstīta nodokļu politikas reforma un 12 ar to saistīti likumprojekti.

Neapliekamais minimums

Nākamgad minimālo algu plānots palielināt līdz 430 EUR līdzšinējo 380 EUR vietā. Tāpat nākamgad pieaugs maksimālais diferencētais neapliekamais minimums no līdzšinējiem 115 EUR uz 200 EUR, savukārt 2019.gadā tas būs 230 EUR, bet 2020.gadā sasniegs 250 EUR. Neapliekamais minimums pakāpeniski samazināsies atkarībā no ienākuma apmēra, un pilnībā to nepiemēros ienākumiem virs 1000 EUR mēnesī nākamgad, 1100 EUR - 2019.gadā un 1200 EUR mēnesī - 2020.gadā. Pensijām neapliekamo minimumu nākamgad paredzēts palielināt līdz 250 EUR mēnesī (pašlaik 235 EUR), bet 2019.gadā - līdz 270 EURun 2020.gadā - līdz 300 EUR mēnesī.

IIN un attaisnotie izdevumi

No 01.01.2018. plānotas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) regulējumā, ieviešot progresīvo likmi 31,4% apmērā ienākumu daļai virs 55 000 EUR gadā. Savukārt nodoklis ienākumiem līdz 20 000 EUR gadā būs 20%, bet ienākumu daļai no 20 000 līdz 55 000 EUR gadā - 23%. Nodokli plānots palielināt ienākumiem no kapitāla, kā arī no tā pieauguma, nosakot vienotu likmi 20% apmērā līdzšinējo 10% vai 15% vietā. 

Tāpat paredzēts lielāks IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu – no līdzšinējiem 175 EUR nākamgad to plānots paaugstināt uz 200 EUR mēnesī. 2019.gadā nodokļa atvieglojums būs 230 EUR, bet 2020.gadā to paredzēts palielināt līdz 250 EURmēnesī. 

Iedzīvotājiem kopējo attaisnoto izdevumu apmēru par medicīnas, izglītības pakalpojumiem un ziedojumiem turpmāk plānots ierobežot līdz 600 EUR gadā par katru ģimenes locekli, taču ne vairāk kā 50% apmērā no maksātāja gada apliekamā ienākuma. Pašlaik no valsts var atgūt IIN līdz 215 EUR gadā par izglītības un medicīnas pakalpojumiem, savukārt par zobārstniecību un plānotajām operācijām – pilnā apmērā. Savukārt privātajiem pensiju fondiem un dzīvības apdrošināšanas prēmijām atgūtās summas limits varēs būt līdz 10% no gada apliekamā minimuma, bet ne vairāk par 4000 EUR gadā. 

Nākamgad mainīsies IIN likme arī patentmaksām – tā būs no 50 līdz 100 EUR mēnesī iepriekšējo 43 līdz 100 EUR vietā. Savukārt samazināto patentmaksu no nākamā gada 1.janvāra varēs maksāt arī 1. un 2.grupas invalīdi.

VSAOI 

Nākamgad par 0,5% palielināta darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme. Vienlaikus paredzēts, ka 1% VSAOI tiks novirzīts veselības aprūpei.

No 2018.gada paredzēts pienākums veikt VSAOI no autoratlīdzības. Plānots, ka tās izmaksātājs par autoratlīdzības saņēmēju veiks VSAOI 5% apmērā. Tās tiks novirzītas pensiju apdrošināšanai. 

VSAOI 5% apmērā būs jāveic arī saimnieciskās darbības veicējiem, ja to ienākumi būs līdz 430 EUR mēnesī. Ja ienākumi būs lielāki, no brīvi izvēlētas ienākuma daļas (ne zemākas par valstī noteikto minimālo algu, proti, 430 EUR) būs jāveic VSAOI 32,13% apmērā, savukārt vēl 5% no starpības starp izvēlēto summu un faktiskajiem ienākumiem būs jānovirza pensiju apdrošināšanai. Savukārt, ja kopējie ienākumi gadā nesasniegs 50 EUR, VSAOI varēs neveikt.

UIN

Uzņēmējiem no nākamā gada paredzēts jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas režīms, ieviešot reinvestētās peļņas modeli. Tas nozīmē nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai novirzīta citiem uzdevumiem, kas nenodrošina uzņēmuma turpmāku attīstību. Paredzēts, ka reinvestētajai peļņai nodoklis nebūs jāmaksā, taču sadalītajai peļņai tas būs 20% apmērā. Šobrīd UIN likme ir 15%. Aprēķinātās dividendes turpmāk tiks apliktas uzņēmuma līmenī, piemērojot 20% likmi, līdz ar to fiziskās personas saņemtās dividendes vairs netiks apliktas ar IIN.

Attiecībā uz nodokļa atlaidi par ziedojumiem sabiedriskajām organizācijām uzņēmumi varēs izvēlēties vienu no 3 iespējām – ar nodokli apliekamo peļņu samazināt par ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā gada peļņas, vai arī par summu, kas nedrīkst pārsniegt 2% no iepriekšējā gada kopējās darbiniekiem samaksātās bruto algas, no kuras samaksāts VSAOI. Tāpat uzņēmumi varēs izvēlēties samazināt nodokli dividendēm par 75% no peļņas, bet ne vairāk kā 20% no aprēķinātā nodokļa apjoma.   

Tāpat jaunajā režīmā atteiksies no UIN avansa maksājuma pēc 01.07.2018., kā arī paredzēts 2 gadu pārejas periods iepriekš uzkrātas peļņas izmaksai, apliekot ar IIN 10% apmērā.

MUN izmaiņas

Grozījumos mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksāšanas režīmā strādājošajiem uzņēmumiem paredzēts saglabāt vienotu nodokļa likmi 15% apmērā no apgrozījuma, bet maksimālo apgrozījumu samazināt no līdzšinējiem 100 000 uz 40 000 EUR gadā.

Izmaiņās arī paredzēts, ka mikrouzņēmuma darbinieks no 01.01.2019. drīkstēs strādāt tikai 1 mikrouzņēmumā.

PVN

Vienlaikus izmaiņās paredzēts samazināt gada apgrozījuma slieksni no līdzšinējiem 50 000 līdz 40 000 EUR gadā, līdz kuram uzņēmējam atļauts nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam. Tāpat tiks samazināts PVN darījumu atšifrēšanas slieksnis no līdzšinējiem 1430 EUR līdz 150 EUR. 

Savukārt reversais PVN no 2018.gada tiks piemērots arī būvmateriālu, metālizstrādājumu, sadzīves tehnikas un spēļu konsoļu piegādēm, tādējādi paplašinot nozaru, kurām piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību, loku.

Nodokļu parādi un citas izmaiņas

Nodrošinot iespēju fiziskām un juridiskām personām noteiktā termiņā samaksāt nodokļu parādus, plānots, ka no nākamā gada 1.janvāra VID varēs dzēst uzkrātās nokavējuma un soda naudas. 

Lai kompensētu nodokļu reformas ietekmē neiegūtos valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumus, plānots celt azartspēļu un akcīzes nodokļus. Nākamgad dārgākas kļūs cigaretes, alkohols un degviela, kā arī spēļu automātiem un galdiem nodoklis pieaugs par 30%.

Savukārt ar IIN 23% apmērā paredzēts aplikt izložu un azartspēļu, kā arī preču un pakalpojumu laimestus virs 3000 EUR, izņemot simtgades momentloteriju. 

Tāpat kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums reizi gadā VID sniegt informāciju par klientiem - fiziskajām personām, kuru konta apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedza 15 000 EUR.