Ir sagatavoti iespaidīgi grozījumi Darba likumā (DL), ar kuriem paredzēts pilnveidot atsevišķas DL normas, tostarp par stundas algas likmes aprēķināšanu, konkurences ierobežojumiem, tiesībām slēgt līgumu ar vairākiem darba devējiem, virsstundu darba apmaksu u.c. Grozījumi apstiprināti 27.06.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē.