Valsts sekretāru sanāksmē izskatīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, kuru mērķis ir paaugstināt komandējuma izdevumu kompensācijas normas komandējumiem Latvijā un uz ārvalstīm.