Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” sagatavoti grozījumi, ar kuriem plānots noteikt darba devēja kompensācijas par darbinieku izdevumiem saistībā ar attālināto darbu, to normas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību.