Lai veicinātu bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū un tādējādi risinātu darbaspēka pieejamības problēmu, paredzēts samazināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu no deviņiem uz astoņiem kalendāra mēnešiem. To paredz Ministru kabinetā izskatītie grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.

Izmaiņas būs arī bezdarbnieka pabalsta apmērā – izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta proporcija par trešo mēnesi no pilna apmēra samazināsies uz 75%, par piekto un sesto mēnesi – no 75% uz 50%, bet par septīto un astoto mēnesi – no 50% uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. Paredzams, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Statistika liecina, ka pēdējo sešu gadu laikā reģistrēto bezdarbnieku skaits ir samazinājies divas reizes – no 107 488 (2013.gada janvāris) uz 52 865 (2019.gada 16.septembris). Attiecīgi samazinājies arī reģistrētā bezdarba līmenis – no 10,9% uz 5,7%.

Šobrīd vidējais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ir 4,4 mēneši. Statistikas dati dinamikā liecina, ka kopš 2012.gada vidējais pabalsta saņemšanas ilgums nav pārsniedzis 4,6 mēnešus. Tas norāda, ka lielākā daļa bezdarbnieku atrod darbu ātrāk (turklāt bezdarba perioda sākumā), nekā noteiktajā izmaksas periodā. Tādēļ piedāvātie grozījumi neparedz izmaiņas bezdarbnieka pabalsta apmērā pirmajos divos bezdarba mēnešos un arī turpmākajos divos tiek saglabāts pietiekami augsts ienākumu atvietojums.