06.12.2017. spēkā stāsies grozījumi likumā "Par grāmatvedību", ar kuriem tiks samazināts attaisnojuma dokumentu par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) glabāšanas termiņš no 75 uz 10 gadiem.