Saistībā ar Apsardzes darbības likuma jauno redakciju (spēkā no 16.04.2014.) ir noteikta jauna apsardzes darbības definīcija un darbi, kuru veikšana liecina, ka komersants vai fiziskā persona nodarbojas ar apsardzes darbību. Apsardzes darbības likuma 4.panta 1.daļas 6.punkts nosaka aizliegumu uzdot pildīt apsardzes darbinieka pienākumus cilvēkam, ar kuru nav noslēgts darba līgums un kurš nav saņēmis apsardzes sertifikātu, atgādina Labklājības ministrija (LM).