Šī gada 1.jūnijā spēkā stājas MK noteikumi Nr.304 Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa, kas izstrādāti, lai ieviestu elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas.