Š.g. 9.augustā spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība, nosakot kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā (no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam) kases čekos un Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētās kvītīs darījuma kopsummu norāda latos un eiro.