2019.gada 29.novembrī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi".