2019.gada 29.novembrī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi".  

Noteikumos veiktas šādas svarīgākās izmaiņas:

  • noteikumi papildināti ar 2.1punktu, nosakot, ka komandējuma rīkojumu var aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu "paraksts", ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona;
  • turpmāk darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina arī izdevumus (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti) par maksas sēdvietas rezervēšanu transportā (ar institūcijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļauju) (8.2.6.apakšpunkts);
  • turpmāk atlīdzina pilnā apmērā braukšanas faktiskos izdevumus Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota (iepriekš atlīdzināmā summa nedrīkstēja pārsniegt 30%) (8.10.apakšpunkts);
  • palielināta dienas nauda Latvijas teritorijā – no 6 uz 8 eiro (21.2.apakšpunkts);
  • palielināta viesnīcas izdevumu norma – Rīgā no 57 eiro uz 120 eiro, ārpus Rīgas – no 43 eiro uz 60 eiro (21.3.apakšpunkts);
  • jaunā redakcijā ir izteikts noteikumu 1.pielikums, palielinot viesnīcu maksas normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm.