01.01.2018. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", informē Valsts ieņēmumu dienests. Grozījumi izdarīti, lai noteikumus precizētu atbilstoši likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" veiktajiem grozījumiem, kā arī paskaidrotu atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību.

Dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju un iemaksu privātos pensiju fondos atskaitāmais apmērs

Noteikumos paskaidrots, kā nosakāms apmērs dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumiem un iemaksām privātajos pensiju fondos, kurus darba devējs veic darbinieka labā (no darba devēja līdzekļiem vai/un no darbinieka līdzekļiem uz darbinieka iesnieguma pamata) un kurus darba devējs ir tiesīgs atskaitīt no algota darba ienākuma pirms aplikšanas ar algas nodokli.

Noteikumos paredzēts, ar kādiem nosacījumiem fiziskā persona var iekļaut attaisnotajos izdevumos par taksācijas gadu no saviem līdzekļiem veiktas dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus un iemaksas privātajos pensiju fondos, ja gada laikā šādus maksājumus ir veicis arī darba devējs.

Ienākuma aplikšana ar algas nodokli

Noteikumos paredzēta algas nodokļa aprēķināšanas kārtība gadījumos, kad ienākums tiek izmaksāts par nepilnu mēnesi vai 1 ienākuma izmaksātājs izmaksā gan algota darba ienākumus, gan ienākumus no autoratlīdzības vai uzņēmuma līguma.

Ir noteikta kārtība, kādā aprēķina nodokli, ja taksācijas gada laikā saņem gan algota darba ienākumu, gan pensiju un darba vietā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, kā arī kārtību, kādā ir piemērojams neapliekamais minimums, nodokļa atvieglojumi un attaisnotie izdevumi dažādās situācijās.

Informācijas sniegšana par ieguldījumu kontiem

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina ieguldījumu konta īpašniekam ieguldījumu konta izrakstu, kurā ir iekļauta noteikumos paredzētā informācija.

Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām iesniegšana

Darba devējs iesniedz paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kurā deklarē par taksāciju gadu apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus arī tad, ja tie nepārsniedz 480 EUR gadā.

Nodokļa aprēķināšanas piemēri

Noteikumi papildināti ar nodokļa aprēķināšanas piemēriem:

  • ienākumam no izložu un azartspēļu laimestiem;
  • saimnieciskās darbības ienākumam, kam piemēro progresīvo nodokļa likmi rezumējošā kārtībā gada ienākumu deklarācijā;
  • ienākumiem no ieguldījumu konta.