2019.gada 1.janvārī spēkā stāsies grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosakot, ka 2019.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs noteikts 62 800 eiro apmērā pašreizējo 55 000 eiro vietā.

VSAOI un brīvprātīgo iemaksu objekts noteikts turpmākajiem trim gadiem.

Izmaiņas veiktas arī pašnodarbināto personu VSAOI maksājumiem. Saskaņā ar grozījumiem VSAOI no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem apdrošināšanas budžetiem netiks veiktas par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzībām un pašnodarbinātā ienākumiem līdz minimālai algai.

Precizēta tiesību norma, kas nosaka, ka pašnodarbinātais, kura ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo darba algu, veic VSAOI 5% pensiju apdrošināšanai, sākot ar to taksācijas gada mēnesi, kurā ienākumi no gada sākuma sasniedz 50 eiro. Ja ienākumi no gada sākuma nepārsniedz 50 eiro, pašnodarbinātajam nav jāveic VSAOI.

Tāpat precizēta likuma 20.¹panta 2.daļas norma par termiņu, kādā darba devējs trīs gadu laikā ir tiesīgs precizēt darba ņemēja darba ienākumus un VSAOI, proti, trīs gadu laikā pēc likumā noteiktā mēneša ziņojuma iesniegšanas termiņa.

No 2021.gada 1.janvāra darba devējam un pašnodarbinātajam obligāto iemaksu veikšanas termiņš ir noteikts līdz mēneša 23.datumam. Ziņojums par obligāto iemaksu objektu un VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī darba devējam jāiesniedz līdz mēneša 17.datumam.