19.01.2018. spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta (MK)  noteikumos Nr. 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu", lai uzlabotu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) strukturizētā pielikuma aizpildīšanas kārtību.