Ņemot vērā ar Covid-19 izsludināto ārkārtējo situāciju, tiek atjaunots iepriekšējā ārkārtējās situācijas laikā ieviestais atbalsta veids sociāli apdrošinātajām personām, kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laikā, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ šie cilvēki nevarēja atgriezties darbā.​ 

Par vecāku pabalstu turpinājumu lēma valdības sēdē, kur pieņemts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Par to vēl jānobalso Saeimā.

Vecāku pabalstu plānots turpināt izmaksāt par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz dienai, kad persona sāks gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz Covid-19 epidēmijas dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.

Šajā laikā vecāku pabalsta turpinājums tiks izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.