Otrdien, 12.maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts MK noteikumu projekts par kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām. Projekts paredz, ka tiks samazināts administratīvais slogs nodokļu maksātājiem, kā arī atvieglota akcīzes nodokļa marku uzskaite un marķēšana, informē Finanšu ministrija.

Noteikumi paredz akcīzes nodokļa markas piesaistīt ar akcīzes nodokli apliekamajai alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu grupai, nevis nosaukumam, kā tas bijis līdz šim. Nodokļu maksātājiem tiks vienkāršoti alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanas, saņemšanas un informācijas sniegšanas par akcīzes nodokļa marku apriti nosacījumi.

Paredzēts, ka turpmāk akcīzes nodokļa maksātājiem nebūs jāveic detalizēta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nosaukumu (izņemot cigaretēm) uzskaite, pasūtot akcīzes nodokļa markas, veicot marķēšanu un sniedzot informāciju par akcīzes nodokļa marku apriti. Tāpat tiks samazināts akcīzes nodokļa marku cigaretēm saņemšanas laiks.

Noteikumi ietekmēs tos nodokļu maksātājus, kas veic alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanu akcīzes preču noliktavās un muitas noliktavās. Tāpat jaunie noteikumi ir saistoši īslaicīgiem reģistrētiem saņēmējiem importētājiem un citām personām, kurām ir tiesības saņemt akcīzes nodokļa markas.