Ministru kabinets ir sagatavojis grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, ar kuriem paredzēts mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem no 2021. gada 1. jūlija dod iespēju izvēlēties MUN aprēķināšanā un nomaksā izmantot vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē.