Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 11. maijā galīgajam lasījumam atbalstīja likumprojektu "Segto obligāciju likums", kas turpmāk noteiks regulējumu segto obligāciju jomā, pārņemot Eiropas Savienības prasības par šo obligāciju emisiju un publisko uzraudzību, informē Saeimas Preses dienests.

Segto obligāciju regulējums veicinās Latvijas kā jurisdikcijas konkurētspēju, radīs priekšnoteikumus pieejamākam finansējumam un nodrošinās jaunus finansējuma avotus hipotekārai un komerciālā nekustamā īpašuma kreditēšanai, likumprojekta anotācijā pauž tā autori Finanšu ministrijā.

Likumprojektā noteic segto obligāciju programmas emisijas tiesisko ietvaru un paredz nodrošināt ieguldītāju un kreditoru aizsardzību. Patlaban Latvijā šo jomu regulē Hipotekāro ķīlu zīmju likums, kas ir novecojis, un tajā trūkst vairāki būtiski elementi, tostarp regulējums pārrobežu darījumiem saistībā par kredītiestāžu iespējām veidot kopīgu seguma portfeli Baltijas valstu mērogā. Tāpat patlaban nav regulējuma par seguma aktīvu nošķiršanu, seguma portfeļa uzrauga darbību un nosacījumi informācijai ieguldītājiem, teikts projekta anotācijā.

Ar regulējumu arī paredzēts saskaņot Baltijas segto obligāciju ietvaru, lai varētu veidot pārrobežu segto obligāciju emisijas, tostarp mājokļu tirgus, jomā. 

Jaunais regulējums nosaka segto obligāciju sabiedrības dibināšanu, darbību un pienākumus, seguma aktīvu pārvaldīšanas, uzraudzības un atsavināšanas kārtību, kā arī ieguldītāju un emitentu tiesības un pienākumus. Tāpat noteikta prasījumu segšanas kārtība un ieguldītāju un segto obligāciju kreditoru aizsardzība emitenta maksātnespējas gadījumā.  

Paredzēts, ka regulējuma izpildi un uzraudzību nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), tostarp komisija izsniegs atļaujas segto obligāciju emisijas programmas īstenošanai, kā arī varēs piemērot sankcijas. Paredzēts, ka FKTK pieņemtos lēmumus varēs pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, kas lietas izskatīs kā pirmās instances tiesa.  

Segtās obligācijas ir nozīmīgs un efektīvs ilgtermiņa finansējuma piesaistīšanas avots kredītiestādēm, lai veicinātu kreditēšanu. Tās ir kredītiestādes emitēts parāda vērtspapīrs, kas nodrošināts ar norobežotu aktīvu kopumu (tradicionāli seguma aktīvos ietilpst hipotekārie kredīti). Segtās obligācijas veicina hipotekāro kredītu un publiskā sektora aizdevumu finansējumu, tādējādi veicinot tautsaimniecības attīstību kopumā – kredītiestādēm ir iespēja piesaistīt finanšu līdzekļus ar zemām procentu likmēm, un līdz ar to mājsaimniecībām izsniegtie hipotekārie kredīti ir lētāki, teikts projekta anotācijā.

Budžeta komisija šodien galīgajam lasījumam arī atbalstīja saistītus grozījumus Finanšu stabilitātes nodevas likumā, Kredītiestāžu likumā, Kredītu reģistra likumā, Noguldījumu garantiju likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā.

Likumprojekti galīgajā lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē.