3.oktobrī Ministru kabinets (MK) atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (OCTA likums), nosakot, ka turpmāk OCTA par transportlīdzekļiem veicama ne tikai tad, ja transportlīdzekli izmanto ceļu satiksmē, bet arī jebkurā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana. 

Atbilstoši Ceļu satiksmes likumā ietvertajai ceļu satiksmes negadījuma definīcijai negadījums var būt noticis jebkurā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, ja tajā iesaistīts transportlīdzeklis.

Tāpat likums papildināts ar normu, lai juridiskās noteiktības nolūkā precizētu, ka OCTA likuma 19.panta 3.daļā ietvertie apmēri ir attiecināmi vienīgi uz bezstrīdus kārtībā izskatāmajiem gadījumiem. Ja šādā kārtībā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nesniedz pilnīgu apmierinājumu ceļu satiksmes negadījumā cietušajai trešajai personai, uzskatot, ka aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība naudas izteiksmē ir lielāka nekā saskaņā ar OCTA likuma 19.panta 3.daļā noteikto kārtību, trešajai personai ir tiesības, iesniedzot pamatojumu, vērsties pie apdrošinātāja vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojā (LTAB) (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no garantijas fonda) ar lūgumu pārskatīt pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību, nepieciešamības gadījumā vēršoties tiesā ar prasības pieteikumu pret apdrošinātāju vai LTAB (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no garantijas fonda).

Trešā persona lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu varēs pārsūdzēt tiesā 3 gadu laikā pēc tā pieņemšanas arī tad, ja šī persona neizmanto tiesības lūgt LTAB sniegt atzinumu par minēto lēmumu, kā arī jebkādas saistības, kuru noilgumu termiņš nav noteikts OCTA likumā, noilgst 3 gadu laikā. 3 gadu noilguma termiņš ir pietiekami ilgs, lai ikviena persona (piemēram, cietusī persona, trešā persona, apdrošinātājs) spētu realizēt savas tiesības.

Turpmāk apdrošinātājam ir tiesības iesniegt regresa prasību pret transportlīdzekļa vadītāju, kurš vadījis transportlīdzekli bez attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām (kā līdz šim), kā arī - pret transportlīdzekļa vadītāju, ja tas ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir vadījis transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu, bet vadītāja apliecību ieguvis tādas automašīnas, kas aprīkota ar automātisko pārnesumkārbu, vadīšanai (jauna norma), jo arī Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta administratīvā atbildība par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nav iegūtas profesionālo vadītāju tiesības vai transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam, uzliekot naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 40 līdz 280 EUR.

Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz nepieciešamību pilnveidot un papildināt spēkā esošās OCTA likuma normas, atbilstoši precizējot dažas OCTA likuma normas, kas jau ieviestas ar Eiropas Savienības direktīvām.