Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā “Par grāmatvedību”. Grozījumu mērķis ir ārpakalpojumu grāmatvedības nozares sakārtošana un ēnu ekonomikas mazināšana. Šobrīd plānots, ka grozījumi stāsies spēkā jau šī gada 1. jūlijā.