2015.gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) tiks saglabāta iepriekšējā apmērā, t.i., 0,36 EUR mēnesī par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības. To paredz ceturtdien, 9.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais MK noteikumu projekts Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2015.gadā, kas noteiks URVN apmēru, maksāšanas kārtību, darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2015.gadā.

Tāpat saglabāts noteikums, ka attiecībā uz darbiniekiem, par kuriem tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākumu nodoklis, darba devējam URVN nav jāmaksā.

Lai nodrošinātu darbinieku prasījumu garantiju fonda stabilizēšanu un atlikuma uzkrājuma veidošanos, noteikumu projektā paredzēts, ka gadījumā, ja 2015.gadā URVN tiks iekasēta vairāk par plānoto, tad virsplāna URVN ieņēmumi saimnieciskā gada pēdējā dienā tiks ieskaitīti darbinieku prasījumu garantiju fonda kontā.

Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.