01.01.2017. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.836 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2017.gadā", nosakot uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017.gadā.

Minētajos noteikumos regulēts:

  • uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmērs;
  • valsts nodevas daļa, kas 2017.gadā ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā un pašu ieņēmumos maksātnespējas procesa pārvaldības izmaksu segšanai;
  • kāda valsts nodevas daļa novirzāma juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai Maksātnespējas likuma 62.panta 7.2daļā noteiktajā gadījumā.

Valsts nodevas apmērs 2017.gadā ir saglabāts līdzšinējā apmērā, t.i., 0,36 EUR pārskata mēnesī.