Šā gada 24. novembrī stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”, kas nosaka kritērijus un kārtību dīkstāves atbalsta sniegšanai, informē Ekonomikas ministrija.