Turpmāk kapitālsabiedrībās grāmatvedību kārtot varēs valdes loceklis arī gadījumos, ja uzņēmumam ir vairāk nekā viens valdes loceklis vai īpašnieks. Tāpat precizēts, ka šādos gadījumos darba līgums nav slēdzams.