No 01.07.2020. Latvijā darbosies Fizisko personu reģistrs (FPR), kas aizstās pašreizējo Iedzīvotāju reģistru (IR). Jaunais reģistrs taps uz pašreizējā reģistra bāzes, un tajā paredzēts plašāks ierakstāmo subjektu loks, noteikts Fizisko personu reģistra likumā (FPRL), kuru ceturtdien, 14.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma Saeima.

FPR veidos, papildinot esošā IR informācijas sistēmu. Jaunajā reģistrā tiks iekļauti arī ārvalstnieki, kas Latvijā, piemēram, iegādājas nekustamos īpašumus vai pērk uzņēmumus. Pašlaik ir apgrūtināta ārzemnieku identitātes pārbaude, kā arī ierobežotas ārzemnieku iespējas Latvijā iegūt elektronisko parakstu un sazināties ar valsts iestādēm elektroniski.

Reģistrā iekļaus un aktualizēs ziņas ne tikai par Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā tas ir bijis līdz šim, bet arī par ārzemniekiem, tostarp tiem, kam ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu, patvēruma un izglītības jomā. 

Tāpat reģistrā iekļaus informāciju par ārvalstnieku, kas vēlēsies saņemt Latvijas personas apliecību, lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību, vai arī kas vēlēsies saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) kā reģistra turētājs varēs deleģēt tiesības iekļaut reģistrā ziņas pašvaldībām, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, Valsts ieņēmumu dienestam, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļai, Valsts robežsardzei, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Nacionālajam veselības dienestam un zvērinātiem notāriem. 

Tāpat FPRL paredzēts pārņemt daudzas esošās Iedzīvotāju reģistra likuma (IRL) normas, tostarp par personas kodu turpmāk veidošanu no 11 cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Jaunā personas kodu kārtība stājusies spēkā šī gada 1.jūlijā.

Jaunā likuma mērķis ir noteikt, kā Latvijā darbojas vienota fizisko personu uzskaites sistēma un PMLP tiek sniegtas reģistrā iekļaujamās ziņas, kā arī lietota reģistrā esošā informācija.

Līdz ar FPRL deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus IRL, cita starpā paredzot reģistrā iekļaut personas oficiālo e-pasta adresi, kā arī ziņas par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu.