10.12.2016. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi", ar kuriem precizēta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides piemērošana ziedotājiem, informācijas sniegšana par nerezidentiem, kā arī veiktas citas izmaiņas.