30.11.2017. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēti un 01.01.2018. spēkā stāsies Ministru kabineta noteikumi Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" (Noteikumi), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).