Turpinot sniegt atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem saistībā ar Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām, šī gada 31. martā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība", kas paredz dīkstāves pabalsta izmaksu arī pašnodarbinātajām personām dīkstāvē.