Otrdien, 31.martā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Komerclikumā (KL), kas paredz būtiskus atvieglojumus viena dalībnieka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) attiecībā uz aktuālā dalībnieku reģistra ieviešanu un ar pāreju uz eiro saistīto dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā (UR), informē Tieslietu ministrija.

01.07.2013. stājās spēkā grozījumi KL, kas vērsti uz reiderisma jeb komersanta prettiesiskas pārņemšanas novēršanu. Šie grozījumi būtiski izmainīja SIA dalībnieku reģistra vešanas kārtību un visām līdz 30.06.2013. komercreģistrā reģistrētajām SIA noteica pienākumu līdz 30.06.2015. iesniegt UR aktuālo dalībnieku reģistru, kas atbilst jaunajai kārtībai.

Tā kā viena dalībnieka SIA nav saskatāmi tādi reiderisma riski, kādi iespējami vairāku dalībnieku SIA, plānotās izmaiņas KL paredz, ka viena dalībnieka SIA aktuālo dalībnieku reģistru varēs iesniegt UR jebkurā laikā (tomēr šāds pienākums iestājas, ja tiek veiktas citas būtiskas izmaiņas, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā).

Saistībā ar pāreju uz eiro visām kapitālsabiedrībām, kuru pamatkapitāls izteikts latos, līdz 30.06.2016. UR jāiesniedz ar pāreju uz eiro saistītie dokumenti. Ņemot vērā līdzšinējo kapitālsabiedrību pasivitāti, būtu attaisnojama UR iesaiste viena dalībnieka SIA pamatkapitāla denominācijā, vienlaikus saglabājot iespēju arī pašām SIA veikt pamatkapitāla denomināciju.

Izmaiņas KL paredz, ka UR veiks automātisku denomināciju viena dalībnieka SIA, kas nebūs iesniegušas ar eiro ieviešanu saistītos dokumentus UR līdz likumā noteiktajam gala termiņam – 30.06.2016.

Pēc UR sniegtās informācijas šā gada sākumā tikai aptuveni 42 500 jeb 27% SIA (reģistrētas līdz 30.06.2013.) ir pieteikušas UR aktuālo dalībnieku reģistru atbilstoši jaunajai kārtībai. Viena dalībnieka SIA ir vēl pasīvākas šīs likumiskās prasības izpildē. Tikai 17 416 jeb 17% no visām viena dalībnieka SIA ir iesniegušas KL grozījumiem atbilstošu dalībnieku reģistru.

Aptuveni 13% no visām SIA, kuru pamatkapitāls ir izteikts latos, ir pieteikušas UR ar pāreju uz eiro saistītos dokumentus. Viena dalībnieka SIA gadījumā tās ir 12 475 jeb tikai 11% no visām šāda veida SIA.

UR atgādina, ka likuma prasību laicīga neizpilde var radīt negatīvas sekas:

  1. kapitālsabiedrības nebūs izpildījušas likumiskās prasības, un to dibināšanas dokumenti būs pretrunā ar likumu. Tas savukārt atbilstoši KL 314.pantam var novest pie kapitālsabiedrību darbības izbeigšanas;
  2. liela daļa no SIA šīs darbības veiks īsi pirms gala termiņa iestāšanās. Līdz ar to šā gada vidū UR būtiski palielināsies iesniegto pieteikumu skaits, tādējādi radot negatīvu ietekmi uz citu komersantu interešu realizāciju.