Otrdien, 6.jūnijā, Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (MK noteikumi Nr.564), paredzot vienkāršotu uzturēšanās atļauju saņemšanu ārzemniekiem Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai, kā arī paaugstināta terorisma riska valstu sarakstā neiekļauto valstu pilsoņiem, kas vēlas mācīties vai studēt Latvijā, ja viņi jau atrodas Latvijas teritorijā ar derīgu vīzu.

Savukārt ārvalsts komersantu pārstāvniecību pārstāvjiem, kas vēlas saņemt uzturēšanās atļaujas, MK noteikumos Nr.564 paredzēti sarežģītāki nosacījumi.

Noteikumos paredzēts, ka ārzemniekiem, kas pieprasa uzturēšanās atļauju saistībā ar darbību jaunuzņēmumos, nav nepieciešams izsaukums ne pieprasot, ne reģistrējot uzturēšanās atļauju. Šāds priekšlikums iekļauts, lai veicinātu tautsaimniecības attīstību. Līdzīgas prasības ir noteiktas arī vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem un personām, kas pieprasa uzturēšanās atļaujas saistībā ar humāniem apsvērumiem vai valsts interesēm.

Šaubu gadījumā par inovatīvā produkta atbilstību Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā (JU likums) iekļautajai inovatīvā produkta definīcijai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūgs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kā JU likumā noteikto atbalsta programmu administrējošās iestādes atzinumu.

Savukārt ārzemniekam, kas vēlas uzturēties Latvijā kā ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis, ir jāiesniedz biznesa plāns, kas apliecina, ka ārvalsts komersanta biznesa stratēģija darbībai Latvijas Republikā veicinās ražošanas vai pakalpojumu nozares attīstību. Turklāt ārvalsts komersantam pirms uzturēšanās atļaujas pieteikuma dienas jābūt reģistrētam ārvalstī vismaz 5 gadus, jānodarbina vairāk nekā 50 darbinieki, kā arī tā apgrozījumam jāpārsniedz 10 milj. eiro. Tāpat ārvalstu uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parādu.