18.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts – grozījumi “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumos”. Izmaiņas skars starptautisko uzņēmumu grupu komercsabiedrības, kuras turpmāk varēs izvēlēties piemērot vienkāršotu transfertcenu noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem.

Noteikumu projektā paredzēti gadījumi, kad nodokļu maksātājs būs tiesīgs izvēlēties un piemērot vienkāršotu transfertcenu noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem. Galvenās pazīmes, kas raksturo zemas pievienotās vērtības pakalpojumus ir šādas:

  • pakalpojumiem ir atbalsta funkcijas raksturs, tas ir, tie neveido daļu no starptautiskās uzņēmumu grupas pamatdarbības;
  • pakalpojumu nodrošināšanai nav nepieciešams izmantot unikālu un vērtīgu nemateriālo īpašumu, kā arī šāds nemateriālais īpašums nerodas pakalpojumu sniegšanas rezultātā;
  • pakalpojumu sniedzējs saistībā ar pakalpojumu neuzņemas un nekontrolē būtiskus riskus, turklāt šo pakalpojumu sniegšanas rezultātā pakalpojumu sniedzējam šādi riski nerodas.

Ar zemas pievienotās vērtības pakalpojumu saistīto (pakalpojumu saņēmēju) izdevumu un (pakalpojumu sniedzēju) ienākumu attiecināšana balstās uz trim darbībām:

  • tiek saskaitīti visi visas starptautiskās uzņēmumu grupas zemas pievienotās vērtības pakalpojumu izdevumi pa veidiem;
  • no pirmajā darbībā aprēķinātajiem izdevumiem atskaita tādus, kas saistīti ar pakalpojumu, kuru sniedza viens starptautiskās grupas uzņēmums otram (tikai viens pakalpojumu saņēmējs);
  • katram otrās darbības ietvaros iegūtam izdevumu kopuma pakalpojumu veidam tiek noteikts konkrētajam gadījumam atbilstošs izmaksu sadales kritērijs (piemēram, darbinieku skaits, darījumu skaits u.tml.), un tiek noteikts, uz kuru pakalpojumu saņēmēju ir attiecināma kāda daļa no izdevumu kopuma.

Noteikumu projektā ir iekļautas arī skaidrojošas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normas, lai novērstu dažādu interpretāciju un normu vienotu piemērošanu.

Noteikumu projekts stājās spēkā vispārējā kārtībā.