Turpmāk zvērinātu advokātu biroji jāreģistrē kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai personālsabiedrība – to paredz grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kas stājas spēkā 2021. gada 16. martā, informē interneta žurnāls “iTiesības”.