2020. gada 20. martā pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas noteic, ka 2020. gadā saimnieciskās darbības veicējs nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Avansa maksājumus no saimnieciskās darbības var veikt brīvprātīgi.

Ja 2019. gada ienākumu deklarācija jau iesniegta, VID mainīs automātiski izveidoto avansa maksājumu aprēķinu par 2020. gadu, un līdz gada beigām nav jāveic avansa maksājumi. Par izmaiņām tiks nosūtīta informācija VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Ja 2019. gada ienākumu deklarācija vēl nav iesniegta:

  • ja plānots to iesniegt tuvākajās dienās, tiks saņemts VID EDS automātiski izveidotais 2020. gada avansa maksājumu aprēķins, ko VID lūdz neņemt vērā. Avansa maksājumi par 2020. gadu nav jāveic! VID norāda, ka EDS tuvākajā laikā būs izmaiņas;
  • ja plānots iesniegt 2019. gada ienākumu deklarāciju vēlāk (pēc izmaiņām VID EDS), tad pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas EDS izveidos avansa maksājumu aprēķinu ar 2021. gadā maksājamo avansu. Izveidoto avansa maksājumu saimnieciskās darbības veicējs saņems savā e-pastā reizē ar paziņojumu par 2019. gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu. 

Ja šogad jau ir veikts pirmais avansa maksājums par 2020. gadu un saimnieciskās darbības veicējs to vēlas saņemt atpakaļ, VID EDS jāiesniedz iesniegums brīvā formā sadaļā “Sagatavot dokumentu” – “No veidlapas” – dokumentu grupa “Citi” – “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”.

Iesnieguma teksta piemērs

Lūdzu atmaksāt manu šā gada 15. martā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu ___ eiro apmērā uz kontu Nr. LV_________________

Ja saimnieciskās darbības veicējs prognozē, ka saimnieciskās darbības rezultāts 2020. gadā būs pozitīvs, un nav vēlēšanās visu IIN maksāt 2021. gadā vienā maksājumā un to ir iespēja samaksāt agrāk, tad 2020. gada laikā var maksāt IIN  pamazām pēc saviem ieskatiem (sadalot maksājumus vairākās daļās vai vienā maksājumā) – bez ierobežojumiem un papildu iesniegumiem.

Samaksātais IIN tiks novirzīts uz nākamajā gadā iesniegtajā 2020. gada ienākumu deklarācijā aprēķināto nodokli. 

Izņēmums ir situācijas, kad pārmaksātais IIN tiks novirzīts, lai segtu citu nodokļu parādus, ja tādi būs izveidojušies.